Firma pod názvom NATURPRODUKT spol. s r. o. bola na Slovensku v Ivanke pri Dunaji založená v roku 1996. Stala sa tak dcérskou spoločnosťou českej rodinnej firmy Naturprodukt CZ spol. s r. o. (založená v roku 1993).

Všetko pôvodne začalo už v roku 1991 v rodinnom dome na ulici Rodinná 13/1015 v Havířove – Bludovice vo vtedajšom Československu. Garáž pri dome sa zmenila na sklad, rovnako ako neskôr ostatné obytné miestnosti v objekte, okrem kuchyne, tam bola učtáreň. Vo vtedajšom spoločnom Československu súčasní majitelia postupne rozvíjali obchodnú činnosť v rámci distribúcie produktov určených pre lekárenský trh. V prvých rokoch sa celá činnosť firmy odohrávala najmä v rámci pričinenia sa rodinných príslušníkov. Základ distribúcie tvorili liečivá a doplnky stravy, dodávané poprednými európskymi farmaceutickými spoločnosťami. Slovenské lekárne vtedy disponovali tovarom od Naturproduktu najmä v okolí miest Čadca a Žilina a to aj po rozdelení federácie.

Spoločnosť Naturprodukt CZ, spol. s r.o. má od roku 1993 sídlo v Šestajovicích. Distribučný model sa rozrástol o sieť regionálnych obchodných zástupcov a tento model je v modernej podobe funkčný dodnes. Slovenský trh bol v nasledujúcich troch rokoch zásobovaný z Českej republiky, ale intenzívny rast firmy si v roku 1996 vyžiadal založenie pobočky na území Slovenska. V Ivanke pri Dunaji sme postupne vybudovali silné zázemie spoločnosti, týkajúce sa distribučných skladov a kancelárií. Sídli tu administratíva, marketingové oddelenie a alokujeme tu všetok náš tovar.

Naturprodukt - prírodné produkty
Naturprodukt - prírodné produkty
Naturprodukt - prírodné produkty

Ako už bolo povedané, firemné produktové portfólio sa od počiatku skladalo z lekárenského tovaru predovšetkým od renomovaných európskych producentov. Súčasná ponuka samozrejme doteraz stojí na vysokej lekárenskej kvalite bez kompromisu, ale zahŕňa širšie spektrum rokmi preverených dodávateľov. Jedná sa o značky ako Dr.Scheffler (vitamíny a minerály ADDITIVA, kozmetika RUGARD), Sanotact (cukríky s hroznovým cukrom a vitamínom C pod značkou INTACT), Dr. Munzinger (ovocné rezy), NIPPES-SOLINGEN (ultimátne nástroje a pomôcky na manikúru a pedikúru z preslávenej solingenskej ocele) a mnohé ďalšie.

Od polovice deväťdesiatych rokov vydávame osvetovo-spoločenský časopis LEKÁREŇ, vydávaný štvrťročne, kde dostupnou formou rozoberáme rôzne zdravotné témy. Pre rastúcu sieť partnerských lekární od roku 2019 vydávame pravidelný inzertný list AKČNÁ LEKÁREŇ. Majiteľom i prevádzkovateľom lekární poskytujeme odborné penzum informácií formou pravidelných odborných seminárov na území celej republiky a taktiež sa aktívne zúčastňujeme farmaceutických i lekárskych konferencií.

Naša materská firma Naturprodukt CZ počas rokov realizovala silnú víziu výroby kvalitatívne porovnateľných produktov pod vlastnými krídlami. Nadviazali sme dlhoročnú a plodnú spoluprácu s Univerzitou Palackého v Olomouci, VŠ chemicko-technologickou v Prahe, Baťovou univerzitou v Zlíne ako aj technologickými spoločnosťami, zaoberajúcimi sa výskumom a vývojom v oblasti liekových foriem. Medzi prvými tak na vedeckej báze vznikol dentálny rad Glucadent, legendárny Švédsky bylinný rad, rady s mikronizovanými výťažkami z pestreca mariánskeho Silymarin, ZIBESIL a inovatívny horčíkový rad IQ MAG. Medzi „mladších súrodencov“ potom patrí Naturprodukt rad pre dýchacie cesty, rad na podporu kĺbového aparátu Naturquelle, rad expretných kolagénových produktov NCE (Natur Collagen Expert). V roku 2018 došlo k skokovému rozšíreniu sortimentu vďaka potravinárskej prevádzke v Havířove – Prostredné Suché. Tradičným manufaktúrnym spôsobom z celého, kvalitného ovocia a bylín sa tu vyrábajú Naturprodukt sirupy. Tie si počas niekoľkých rokov získali mnoho priaznivcov aj na Slovensku.

Naturprodukt - prírodné produkty
Naturprodukt - prírodné produkty
Naturprodukt - prírodné produkty

Filozofia spoločnosti

V odkaze našich predkov máme hlboko zakorenený vzťah k pôde, rastlinám, zvieratám a prírode všeobecne. Z toho dôvodu sa tiež staráme o vlastné sady, záhrady, polia a lúky tak, aby mohli byť trvalo čistým a udržateľným zdrojom surovín pre naše prevádzky. Organické jablká z našich sadov slúžia na výrobu destilátu, určeného primárne na výrobu Naturprodukt švédskych, echinaceových, zázvorových i žalúdočných kvapiek.

Od začiatku sa riadime pravidlom „všetko pre zákazníka a jeho spokojnosť“. Tejto jednoduchej filozofii sme podriadili kritériá kvality, hygieny, logistiky a všeobecne ľudského prístupu v riešení všetkých situácií v dodávateľsko-odberateľskom reťazci. Svoje záväzky plníme vždy v riadnych termínoch a to isté ctíme aj u našich odberateľov. V uplynulých tridsiatich rokoch sme získali tak medzi konečnými spotrebiteľmi, ako aj v odborných kruhoch vynikajúce renomé, na ktorom si zakladáme. Celá naša činnosť naďalej smeruje k tomu, aby sme s čistým štítom plnili svoju predchádzajúcu povesť.

Naturprodukt - prírodné produkty
Naturprodukt - prírodné produkty
Naturprodukt - prírodné produkty