Vyskúšajte produkt z radu ❤️ SheCosmetics a my vám dáme 🚚 dopravu ZDARMA na celú vašu objednávku 👍. Darček ku každej objednávke Additiva Multivitamin + Mineral + Kofein Ananas šum.tablety

Reklamácie

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky e-mailom na adresu naturprodukt@naturprodukt.sk alebo telefonicky v pracovné dni od 8:00 do 15:00 na 02/45 94 52 90, +421 915 042 865. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Záručná doba je lehota na použitie alebo lehota exspirácie vyznačená na predávanej veci – tovare, jej obale alebo návode. Ak na predávanej veci, jej obale alebo návode nie je údaj o lehote na použitie, alebo lehota exspirácie, záručná doba je 24 mesiacov. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte na naturprodukt@naturprodukt.sk alebo telefonicky 02/ 45 94 52 90, +421 915 042 865. Reklamovaný tovar po dohode s nami zašlete na adresu Naturprodukt spol. s r.o., Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a vyplnený reklamačný protokol.

Prípadné reklamácie vybavíme v súlade s právnym poriadkom platným v SR. Podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka máte pri opodstatnenej reklamácii nárok na odstránenie vady alebo výmenu veci za bezvadnú, v prípade nemožnosti odstránenia vady ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy. Po doručení reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom zaslaním potvrdenia o uplatnení reklamácie alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám v prípade uznania reklamácie vymeníme kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky a zároveň Vám bude doručený prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol.

Pokiaľ ako spotrebiteľ nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, máte možnosť obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu. Ak na Vašu žiadosť o nápravu odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, ako spotrebiteľ máte v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s nami ako prevádzkovateľom internetového obchodu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternatívneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom ako spotrebiteľ máte právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obrátite. Ako spotrebiteľ môžete na podanie návrhu na alternatíne riešenie sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná po kliknutí na nasledujúci odkaz: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete nájsť na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.