PLASMA LIQUID – novinky v starostlivosti o sliznicu nosa a uší

Nemecká spoločnosť REGENO prichádza na náš lekárenský trh s doslova prevratnou novinkou. Jedná sa o nosný gél v spreji a ušné kvapky vo forme gélu. Zaujímavé je, že tieto produkty neobsahujú chemikálie a cudzorodé látky a sú tak vhodné pre každého, vrátane tehotných žien a detí. Unikátny efekt vytvára fyzický náboj 850 mV, ktorý sa nazýva záchranný potenciál. Ten vyvíja osmotický tlak na choroboplodné zárodky, baktérie a vírusy, ktoré tento tlak ničia. Dokonca aj multirezistentné patogény, ako je MRSA (Methicilín-rezistentné Staphylococcus aureus, pozn. red.) v priamej konfrontácii účinkom Plasma Liquid podliehajú.

Produkty Plasma Liquid sú úplne bez vedľajších účinkov. Popísaný efekt sa deje na fyzikálno-chemickej báze a výsledkom je mierne pálenie v mieste aplikácie spolu so vznikom kvapiek vody, ako prirodzeným sprievodným javom. Vôňa a chuť sú symptomatické a sú spôsobené prítomnosťou 0,06% chlórnanu sodného, ktorý produkty konzervuje. Chlórnan sodný je tiež produkovaný samotným telom ako súčasť imunitného systému. Zúčastňuje sa javu, odborne nazývaného fagocytóza.

 

Ako tvrdí pán Hanz-Joachim Scholz – marketingový manažér firmy REGENO v nemeckom Mannheime, produkty Plasma Liquid sú originálne, inovatívne a pritom úplne bezpečné. Na ich účinky sa môžete spoľahnúť, najmä ak trpíte častým a chronickým prechladnutím alebo máte poškodenú sliznicu vonkajšieho zvukovodu. Exkluzívne pre nás veľmi ochotne vysvetlil princíp fungovania produktov Plasma Liquid a tiež na čo sa môžeme v najbližšom období tešiť:

Plasma Liquid je niečo, čo si len ťažko dokážeme predstaviť. Vysvetlíte nám to?

Naše produkty sú porovnateľné s účinkom tzv. studenej plazmy. Vo výrobe sa jedná o zložitý technologický proces, na konci ktorého vznikajú soľné roztoky s elektrickým potenciálom. Výsledkom je viskózna kvapalina alebo gél. Tieto sú za normálnych fyziologických teplôt stabilné.

Takže máme stabilný gél. Čo potom s ním? Ako to funguje?

Produkty majú výnimočnú úžitkovú hodnotu. V prvom rade fungujú úplne bez pridaných zložitých chemikálií a iných cudzorodých látok. Vstupuje tu  do hry fyzika. Plazmové tekuté gély majú povrchové napätie 850 mV. Toto napätie vyvíja osmotický tlak na bunkové steny a zárodočné štruktúry, ako sú vírusy, baktérie alebo plesne. Bunková stena patogénov tento osmotický tlak neunesie a praskne, čím jeho životný cyklus končí. Pri patogénoch je to rýchly a krátky proces, ktorý trvá pár sekúnd, maximálne minút, keď sa náš gél dostane do kontaktu s povrchom sliznice, na ktorom sa usadzujú zápalové mikroorganizmy. Konečným výsledkom je dokonale zdravá sliznica, ale časový horizont reparácie je úmerný úrovni poškodenia. Pri chronických záležitostiach, kedy je nosová sliznica vysušená a naleptaná dlhodobým používaním „bežných“ prostriedkov proti nádche môže obnova trvať pár dní, ale výsledok sa vždy dostaví. Vedľajším produktom reakcie gélu Plasma Liquid na sliznici je obyčajná čistá voda. Takže dochádza k žiaducej hydratácii sliznice a súčasne k jej postupnej obnove. Plasma Liquid tým úplne zmenil zavedený systém liečby slizníc v prípade zápalov a infekcií horných dýchacích ciest.

Stretávame sa s pojmom fyzikálny náboj. Ak sa Plasma Liquid Gél dostane do kontaktu so zdravými sliznicami, nemôže ich poškodiť?

To je úplne zásadná otázka a my na ňu môžeme dať jednoznačnú odpoveď. Nie. Plasma Liquid je pre zdravé bunky slizníc bez negatívneho vplyvu. Zdravé bunky slizníc znesú povrchové napätie až 1500 mV, takže osmotický tlak vydrží bez poškodenia. Patogény túto schopnosť nemajú a možno ich teda veľmi rýchlo a spoľahlivo vyselektovať. Opakujem, Plasma Liquid Gél neškodí zdravým slizniciam. Keďže však obsahuje chlórnan sodný, so svojimi sťahujúcimi a dezinfekčnými účinkami dokáže napraviť a hojiť už poškodené sliznice.

Chcete povedať, že produkt je úplne bez vedľajších účinkov?

Hlavnou látkou je chlórnan sodný. Táto látka je presne v takej koncentrácii, aby nepoškodzovala sliznice. Reakcia na sliznicu v konečnom dôsledku vedie k rozkladu chlórnanu sodného za vzniku obyčajnej vody. Spočiatku sa dostavuje mierne pálenie a na pár okamihov v nose cítite bazénovú vôňu po chlóre, ktorého množstvo je samozrejme hlboko pod limitnou škodlivosťou. Chcel by som vás ubezpečiť, že tento efekt nie je nežiaduci, len sa môže v prvých okamihoch zdať trochu nepríjemný. Zúčastnili sme sa klinickej štúdie vedenej Prof. Dr. Ulrichom Harréusom na ORL klinike v Düsseldorfe. Jedným z výsledkov bolo, že si pacienti rýchlo zvykli na počiatočnú reakciu a neskôr zistili, že to už nie je nepríjemné. Produkty Plasma Liquid sme navyše podrobili úplne nezávislým testom. Dermatest Institut potvrdil prvotriednu slizničnú kompatibilitu produktov Plasma Liquid. Dostali sme od nich pečať kvality a certifikát, že produkt je úplne bez vedľajších účinkov. Počiatočný pocit mierneho pálenia v nose by som nazval fyziologickou reakciou s rýchlym odznením.

Keď už ste spomenuli klinickú štúdiu, čo vám ďalej odhalila?

 Výborné výsledky priniesla u pacientov s chronickými zápalmi nosovej sliznice. Boli medzi nimi aj tí, ktorí už bez silných kortizolových mastí nemohli dýchať nosom. Viete, že vďaka zvislej polohe dýchacích ciest zvládnete silné prechladnutie aj cez deň. Horšia je noc, vodorovná poloha a zhoršená kvalita spánku v dôsledku dýchacích problémov. Spánok je všeobecne veľmi dôležitý pre regeneráciu a naši respondenti uvádzali výrazne zvýšenú kvalitu už v prvých dňoch terapie s kvapkami Plasma Liquid.

Od akého veku je možné produkty Plasma Liquid používať a existujú nejaké obmedzenia?

Produkty boli odborným posudkom z oddelenia reprodukčnej toxikológie Univerzitnej kliniky v Ulme klasifikované ako vhodné pre tehotné ženy. V súlade s tým klasifikujeme Plasma Liquid produkty ako také vhodné pre ľudí bez obmedzenia. Preto ešte raz upozorňujem, že Plasma Liquid nepoužíva žiadne škodlivé látky a pôsobenie na sliznice je čisto fyzikálny jav.

Čo plánuje Plasma Liquid v blízkej budúcnosti, na čo sa ešte môžeme tešiť?

Ďalšie nové inovatívne dermatologické a kozmetické produkty budú čoskoro dostupné na nemeckom trhu. Okrem toho bude čoskoro uvedený na trh Plasma Liquid zubný gél, ktorý už bol testovaný zubnými lekármi a ktorý bol uznaný za vynikajúci. V budúcnosti možno tento gél použiť ako zubnú pastu na liečbu zápalových procesov v ústnej dutine.