NCE KOLAGÉNY

Zopár zaujímavých informácií

O kolagénoch NCE je dobré vedieť pár dôležitých informácií, ktoré vám možno pomôžu pochopiť v plnej miere význam tohto produktu, jeho dosah a presah a tak­tiež niekoľko zaujímavostí ohľadom jeho zloženia, dávkovania a používa­nia.

Značka NCE (Natur Collagen Expert) predstavuje významný inovačný počin v oblasti kolagénových pro­duktov. Nesie v sebe výsledok ex­pertného prístupu k prirodzenej kráse, k pohyblivosti, k radosti z kaž­dodenného bytia.

 

30% ľudských bielkovín sa skladá z kolagénu, ktorý sa tvorí v ľudskom tele z esenciálnych aminokyselín a vitamínu C. V kĺbovej chrupavke a pokožke zabezpečuje pružnosť a flexibilitu štruktúr.

V čom sa rad NCE líši od ostatných bežných kolagénov?

  • Kolagénové peptidy sú zbavené nepríjemnej chuti a zápachu (najmä po rybách. )
  • Rad NCE ako jediný na trhu obsa­huje okrem kolagénových peptidov aj komplex rastlinných extraktov s preukázateľne priaznivými efektmi.
  • Kyselina hyalurónová v NCE Beauty je mimoriadnym prínosom pre posil­nenie hydratácie kožných štruktúr
  • Pridané vitamíny C a E v NCE Beau­ty o.i. disponujú výraznou schopno­sťou „hasiť“ voľné kyslíkové radikály, čím tiež prispievajú k celkovému zdravému stavu pokožky .
  • Rad NCE je sladený neenergetickým náhradným sladidlom Acesulfam K a doplnený prírodnými príchuťami malín (Beauty) a jahôd (Mobility)

Na výrazných benefitoch oboch produktov radu NCE sa nezaned­bateľnou mierou tiež podieľajú ex­trakty z rastlín, ktoré sú do výsled­nej receptúry citlivo zapracované. Všetky tu použité rastliny majú schválené zdravotné tvrdenia. A čo sa o účinkoch pridaných bylín v stro­hom slovníku schválených zdravot­ných tvrdení môžeme dozvedieť? Len to absolútne najvšeobecnejšie. Že repík lekársky, zbehovec pla­zivý a pagaštan konský prispieva­jú k normálnemu stavu pokožky. Že palina dračia, praslička roľná a bre­za previsnutá prispievajú k normál­nemu stavu kĺbov. Že kozinec blanitý napomáha normálnej pohyblivosti kĺbov. Že je toho trochu málo a pre bežného zvedavca pramálo uspoko­jujúce? Poďme sa teraz pozrieť na to, čo nám o týchto rastlinách hovo­ria staré liekopisy, atlasy a herbáre.

Rastlinné extrakty v NCE Beauty:

REPÍK LEKÁRSKY (Agrimonia eupa­toria): Je veľmi dôležitý pre metabolizmus buniek pre celý rad významných látok, ale aj lepšiu likvidáciu produktov látkovej výmeny, čo pocíti celé telo ako odľahčenie a osvieženie.

PAGAŠTAN KONSKÝ (Aesculus hip­pocastanum): Aktívne látky, získa­vané z gaštanu (HCSE), zvyšujú odolnosť vlásočníc a zlepšujú žilový tonus pri liečbe krehkých vlásočníc. Nové štúdie jednoznačne preukázali účinnosť aktívnych látok z pagašta­nu ako žilového tonika. Aesculin ob­siahnutý v kôre pagaštanu znižuje priepustnosť vlásočníc a zvyšuje ich odolnosť.

ZBEHOVEC PLAZIVÝ (Ajuga rep­tans): Má silné antioxidačné a pro­tizápalové účinky. Bráni procesom starnutia na bunkovej úrovni a na­pomáha udržať mladistvý vzhľad pokožky. Má všeobecne hojivé vlast­nosti.

 

 

V NCE Beauty sú naviac tiež:

KYSELINA HYALURÓNOVÁ: v organizme sa prirodzene vytvára v pečeni, je dôležitou súčasťou ex­tracelulárnej (mimobunkovej) teku­tiny. Je preto zásadným elementom pre zadržiavanie vody vo vnútorných štruktúrach pleti a tým ju vyhladzu­je zvnútra, podporuje tvorbu nového kolagénu.

VITAMÍN C (kyselina L-askorbová): Vitamín C je vo vode rozpustný, pre človeka esenciálny vitamín (telo si ho nevie samo syntetizovať, musí byť dodávaný externe). Podieľa sa na syntéze kolagénu. Nedostatok vi­tamínu C sa preto prejavuje menšou pevnosťou cievnej steny, predovšetkým vlásočníc, zvýšenou krváca­vosťou. Ďalej je vitamín C dôležitý pre tkanivové dýchanie. Podieľa sa aj na antioxidačnej obrane buniek.

VITAMÍN E (D-α-tokoferol): Vita­mín E je najdôležitejší antioxidant v tele. Ako taký chráni bunky pred oxidačným stresom a účinkami voľných radikálov. Je oceňovaný pre svoj výrazný anti-aging efekt. V organizme je vitamín E súčasťou bunkových membrán, kde pôsobí v prvej línii obrany proti peroxidácii polyénových kyselín.

Rastlinné extrakty v NCE Mobility:

KOZINEC BLANITÝ (Astragalus mem-branaceus): Je oceňovaný pre svoje preukázateľné schopnosti urýchľovať obnovu zdravých buniek až o 50% (výrazný regeneračný efekt). Kozinec blanitý napomáha normálnej pohyb-livosti kĺbov. Rastlina obsahuje saponín cykloastragenol, ktorý je prirodzeným aktivátorom enzýmu telomerázy. Elizabeth Blackburn a dvaja ďalší biológovia získali Nobelovu cenu za rok 2009 za významný objav funkcie telomér.

 

 

Kozinec blanitý napomáhá normálnej pohyblivosti kĺbov

Kozinec blanitý napomáhá normálnej pohyblivosti kĺbov

 

BREZA PREVISNUTÁ (Betula pendu­la): Extrakt z brezy bielej podporu­je samočistiace schopnosti pleti, uvoľňuje póry a celkovo stimuluje re­generačné schopnosti kože.

PRASLIČKA ROĽNÁ (Equisetum ar­vense): Má vysoký obsah organického kremíka (kyselina kremičitá). Pôsobí priaznivo proti prejavom dny. Zmierňuje zápaly v kĺboch, používa sa v ľudovom liečiteľstve proti reu­matizmu aj nervových bolestiach.

PALINA DRAČIA (Artemisia dracun­culus): Ako liečivka sa používa už od staroveku pre svoje priaznivé účinky na celú látkovú výmenu.

 

Palina dračia, praslička roľná a bre­za previsnutá prispievajú k normál­nemu stavu kĺbov.

 

Čo dodať na záver ?

Bylinné ex­trakty, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou rady expertných kolagénov NCE, sú dômyselne skombinované tak, aby výsledný pozitívny efekt nas­túpil v čo najkratšom možnom čase, aby užívanie prípravku s ich obsa­hom bolo úplne bezpečné a taktiež aby užívateľský komfort zostal na vysokej úrovni. Doterajšie ohlasy nám napokon dávajú pozitívnu spätnú väzbu. Produkty sú dobre znášané, vedľajšie účinky nie sú známe a ich chuť je príjemná. Sme potešení sku­točnosťou, že také komplexné výrob­ky, akými kolagény NCE sú, majú stále rastúci počet spokojných uží­vateľov.