Kontakt

Tel.: +421 (0) 2 45 94 52 85
Fax: +421 (0) 2 45 94 52 88
Email: naturprodukt@naturprodukt.sk

Údaje spoločnosti

Naturprodukt, spol. s r.o.
Nádražná 20
900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 31341187
DIČ: 2020364511
IČ DPH: SK 2020364511
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 12592/B

Reklamačné oddelenie


Tel.: 02/45 64 76 33
Fax: 02/45 94 52 88

Platby a dobropisy


Tel.: 02/45 94 52 85
Fax: 02/45 94 52 88

Sklad


Tel.: 02/45 94 32 13
Fax: 02/45 94 44 60

Napíšte nám