výhradne zastupujeme štrnásť výrobcov prírodnej kozmetiky a liečiv. u nás ich nájdete za najlepšie ceny.

Allga San Mobil Icespray akut

Značka:Allga San
Obj.číslo:06.118.
Balenie:150 ml
4,13 €5,00 €
Dostupné iba v lekárni
Poistenci VZP majú nárok na 10% zľavu na tento produkt. Pre jej uplatnenie uveďte číslo svojho preukazu poistenca pri vypĺňani objednávky alebo registrácii. Po jeho overení Vám zašleme údaje ku platbe (z dôvodu overenia nie je pri uplatnení zľavy možné platiť online)

Na okamžité zmiernenie bolesti

Možnosti použitia: Lokálne anestetikum s fyzikálnym účinkom na vonkajšie použitie. Chladí a okamžite zmierňuje bolesť. Na zmiernenie bolesti pri tupých uzatvorených podvrtnutiach a pomliaždeninách.

Aplikačná forma: Sprej s aerosolom.

Návod na použitie:

Spôsob použitia: Na vonkajšie použitie. Podľa potreby nastriekať na postihnuté miesta.

Návod na použitie: Nádobu pred každým použitím pretrepať a počas aplikácie držať vo zvislej polohe. Zo vzdialenosti cca 20 cm sprejujte 1-3 sekundy. Nechajte tekutinu odpariť a počkajte asi 1 minútu, či je ďalšia aplikácia nutná. Predchádzajte poraneniu kože a zabráňte tvorbe omrzlín. Nepoužívajte pre precitlivenosti na niektorú zložku prípravku.

Dajte pozor, aby ste pri použití Allga San Mobil Icespray akut postupovali podľa uvedeného návodu. Pri dodržaní spôsobu aplikácie nie sú známe žiadne vedľajšie účinky.

Zloženie:

Methylal, butan, propan, isobutan, kosodrevinová silica/ parfum.
 

Upozornenie: Nevdychujte aerosól. Zabráňte styku s očami a sliznicami. Nepoužívajte na tvár a na otvorené rany. Nestriekajte príliš dlho na postihnuté miesto (nebezpečie omrzlín).

 

Bezpečnostné upozornenia: Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Udržujte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Pri nedostatočnom vetraní je možné hromadenie výbušných zmesí.

Zdravotnícka pomôcka

 

Informácia pre lekárnika
Karta bezpečnostných údajov produktu Allga San Mobil Sprej Akut (vo formáte *.pdf) 

Kontakt telefon02-4594 5290
naturprodukt@naturprodukt.sk
aktuálne zľavy a novinky sa dozviete aj tu
Top